WEGEN, FIETSPADEN, BRUGGEN

Met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, van nieuwe wegen, fietspaden en bruggen zoals die aan de Hofstraat is Landgraaf in de loop van de jaren stevig op de schop gegaan. En hoewel er nog genoeg wensen zijn, is de gemeente veel beter bereikbaar geworden.

Foto’s: Archief gemeente Landgraaf en Jan Frösch