VOOR- EN TEGENSTANDERS

Voor fusie! En aan de andere kant: Herindeling Nee! In de afgelopen veertig jaar was Landgraaf nog nooit zo verdeeld als in 2017. Aanvankelijk leek de gemeente te willen meewerken aan een herindeling met Heerlen. De discussie hierover in de politiek leidde in Landgraaf echter tot een bestuurscrisis en tot rechtszaken. Met een enquête werd de mening van de inwoners gepeild. Waar het vorige college van burgemeester en wethouders in die periode nog vóór die herindeling was, zo ijverde het daaropvolgende college juist voor behoud van zelfstandigheid. Dat de meningsverschillen groot waren, bleek ook tijdens inspraakavonden en tijdens een manifestatie (foto’s), waar voor- en tegenstanders elkaar met argumenten, posters en spandoeken probeerden te overtuigen. Alle ogen waren daarna gericht op minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij besloot in december op advies van de Raad van State het hele herindelingsplan te schrappen omdat er volgens haar geen draagvlak voor bestond.

Foto’s: Johannes Timmermans en Archief gemeente Landgraaf