GEMEENTERAAD

Elke vier jaar worden de leden van de gemeenteraad door de inwoners gekozen. En die gemeenteraad kiest dan weer de wethouders, die samen met de burgemeester als dagelijks bestuur fungeren. De raad maakt als hoogste bestuursorgaan in de gemeente de keuzes over heel veel zaken waar inwoners, bedrijfsleven en het maatschappelijk en sociaal leven mee te maken krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Zoals zoveel gemeenten bleef ook Landgraaf in de loop van de decennia niet verschoond van politiek-bestuurlijke crises. Het ging gelukkig niet ten koste van de animo van betrokken inwoners om als gemeenteraadslid te werken aan het heden en de toekomst van Landgraaf. Op de foto’s vier gemeenteraden uit de ambtsperiode van de burgemeesters Coenders, Janssen, Vlecken en De Boer.

Foto’s: Archief gemeente Landgraaf