COLOFON

Het fotoboek ‘Kijk Landgraaf!’ is een uitgave van de gemeente Landgraaf in het kader van het 40-jarig bestaan van de gemeente in 2022.

‘Kijk Landgraaf!’ is zowel in boekvorm als online verschenen.


SAMENSTELLING

Werkgroep Fotoboek 40 jaar Landgraaf: Leon Maas, Jo Schiffelers,

Henk Schroen en Tim Vaessen.


REALISATIE

Bee In Media, Landgraaf.


DANK AAN

Aan de totstandkoming van dit boek hebben veel mensen meegewerkt. Speciale dank aan de Heemkundevereniging Landgraaf, de fotogroepen: DigifotoPlus, Abedia Landgraaf en ISO’73 Landgraaf en aan alle fotografen die via deze fotogroepen of individueel hun beeldmateriaal belangeloos ter beschikking hebben gesteld.


VERANTWOORDING FOTO’S

Wij hebben al het mogelijke gedaan om eventuele rechthebbenden op de afbeeldingen te achterhalen. Mocht u van mening zijn rechten op bepaalde afbeeldingen te kunnen doen gelden, dan vragen wij u een e-mail te sturen naar 40jaar@landgraaf.nl.


De gemeente Landgraaf is ofwel de eigenaar van foto’s in ‘Kijk Landgraaf!’ of mag beeldmateriaal gebruiken voor deze uitgave zonder zelf eigenaar van het beeldmateriaal te zijn. In alle gevallen geldt: foto’s mogen niet worden gedownload, gepubliceerd of anderszins worden hergebruikt zonder toestemming van de eigenaar van het beeld.